PostNL

Werkzaam op het mobiliteitscentrum van PostNL te Amsterdam als mobiliteitsadviseur. Doel is het stimuleren van vrijwillige mobiliteit bij postbodes om grootschalige boventalligheid te voorkomen. Daarnaast begeleiding van stafmedewerkers van het hoofdkantoor wanneer zij overcompleet worden. Geven van trainingen gericht op sollicitatievaardigheden.