Dienst Landelijk Gebied

De Dienst Landelijk Gebied zal worden opgeheven. Mijn opdracht in samenwerking met Workflow is het vorm geven en uitvoeren van de vrijwillige en verplichte begeleidingstrajecten voor de rijksambtenaren van DLG Utrecht. Specialisme o.a. managementlaag vanaf schaal 14.

Uitvoeren van de VWNW onderzoeken inclusief OPQ testafname en opstellen van het vervolg: het VWNW plan.